Байқау ережелері Драма.KZ-2021:

сіз Қазақстанда тұрасыз;
қазақ немесе орыс тілінде жазасыз;
жасыңыз 16+.
Барлығы осыған сәйкес болса, жұмысыңызды тайсалмай festival@drama.kz электронды поштамызға жіберіңіз.

Пьесаларды қабылдау мерзімі – 2021 жылдың 15 қыркүйегіне дейін.
Авторлар 2016 жылдан кейін жазылған үш пьесасынан көп емес жібере алады. Драма.KZ фестиваліне бұрын жіберілген пьесалар қайта қарастыруға қабылданбайды. Байқау нәтижесі 2021 жылғы қазан айының басында жарияланады.

 

#dramakz2021 
#dramakz 
#драмаKZ

Условия конкурса Драма.KZ-2021:

Вы живете в Казахстане (либо являетесь гражданином Казахстана, живущим в другой стране), пишете на казахском или русском языках и вам больше 16-ти лет.
Если все так, смело отправляйте свой текст на наш почтовый адрес festival@drama.kz.

Последний день приема текстов 15 сентября 2021 года.
Авторы могут прислать не более 3 пьес, написанных после 2016 года.
Пьесы, присылавшиеся на фестиваль Драма.KZ в прошедшие годы, к рассмотрению не принимаются. Результаты отбора будут объявлены в начале октября 2021 года.